Praktisk information

Praktisk information vil blive opdateret i løbet af 2016, da vores materiale ikke findes digitalt og skal revideres.

Vi forventer al vores materiale i fremtiden vil være at finde via vores hjemmeside.

NB! Vedrørende brevafstemning til Kommune- og Regionsrådsvalg 2017:

Beboere på Nybodergården der ønsker at stemme kan gøre det tirsdag d. 31.oktober fra kl. 10.00 og til der ikke er flere, der ønsker at stemme.

Afstemningen finder sted i personalerummet i stuen. Der vil være skiltning til afstemningsstedet på dagen. Er du i tvivl om hvor det er, så spørg en medarbejder.

Du kan læse mere om aftemningen i det vedhæftede dokument længere ned på siden her.