Om Nybodergården

Vi er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Vi har en bestyrelse bestående af ni medlemmer fra tre menigheder: Garnisons Kirke, Frederiks Kirke og Holmens Kirke.