Nybodergården

Plejehjemmet er oprettet og bestyres af Frederiks Kirke, Garnisons Kirke og Holmens Kirke.

Beboerne på Nybodergården skal opleve en omsorg, der er præget af menneskelig varme og en pleje præget af høj faglighed.

Nybodergården skal skabe rammer, der kan bidrage til et ”hjemligt” miljø, så den enkelte beboer opfatter Nybodergården som sit hjem.

Det er op til personale og bestyrelse at give de bedst mulige betingelser for, at beboerne får en hverdag, hvor de selv og deres pårørende kan være trygge. Der skal være respekt om den enkelte beboers værdighed, således at der opleves gode forhold mellem personale og beboere, og der skal værnes om tilliden beboere, personale og pårørende imellem.

De ansatte på Nybodergården skal være del af et engageret og ansvarligt personale, som målrettet arbejder på at styrke det tværfaglige samarbejde, således at alle ressourcer anvendes til beboernes bedste.