MED-udvalg

MED udvalget er et udvalg, der består af medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter.

Lederne udpeges til Udvalget af forstanderen og medarbejderne vælges af medarbejderne selv hvert 2. år. I MED udvalget sidder også arbejdsmiljørepræsentanterne fra plejeafdelingerne og fra køkken/rengøringsområdet. Man vælges også hver 2. år til disse hverv af medarbejderne. MED udvalgsmedlemmer er forpligtet til at holde sig opdateret og følge uddannelserne indenfor området. Udvalget arbejde med alle forhold der vedrører arbejdspladsen.

Udvalget mødes fire gange årligt og kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis det er påkrævet.