Mad og måltider

Nybodergården arbejder med afsæt i en overordnet mad- og måltidsguide gennem Københavns Kommune.

Vi har eget køkken med velsmagende mad med mere end 80% økologi. Måltiderne vælger man selv, hvor man vil indtage. Vi tilbyder mad i plejeafdelingerne, i egen bolig eller i Caféen. Vi understøtter at indtage måltiderne i fællesskaber - både i afdeling og om aftenen ved fællesspisning i Caféen.
Vi ønsker at støtte et godt socialt samvær; hvor vi styrker indsatsen omkring ensomhed, naboskab og styrker de sociale relationer/venskaber.

Hvis man som pårørende eller familie ønsker at spise med, er man altid velkommen til det også ved vores fester og højtider. Vi hjælper gerne til, at måltidet  kan finde sted enten i egen bolig, i en hyggekrog i afdelingen eller i større fællesskaber.