Læge og tandlæge

Praktiske oplysninger omkring læge og tandlæge

Læge

De kan vælge at beholde Deres egen læge såfremt denne ikke ligger for langt væk. Alternativt kan De vælge en ny læge i nærheden. Senest 5 dag efter indflytning skal udfyldt aftaleskema, med evt. ønske om lægeskift afleveres til personalet.

Omsorgstandpleje

Hvis du af fysiske eller psykiske grunde ikke er i stand til at komme på en almindelig tandlægeklinik, kan du gøre brug af Omsorgstandplejen. Dine tænder og proteser bliver regelmæssigt undersøgt og behandlet efter behov.

Du kan frit vælge, om behandlingen skal udføres af den kommunale tandlæge, af en praktiserende tandlæge eller en klinisk tandtekniker, som har en aftale med Københavns Kommune. 

Hvis du er interesseret i at vide mere om omsorgstandpleje, kan du henvende dig til personalet.