Kontaktpersoner

Du vil få tildelt to kontaktpersoner.

Indenfor den første måned efter indflytning i Nybodergården vil du have haft flere samtaler i forbindelse med din indflytning. Du vil have mødt afdelingsleder og personale, aktivitetsmedarbejderen og køkkenlederen/køkkenpersonalet. I samarbejde med personalet aftaler du nærmere omkring hvilke ønsker og forventninger, du har til dine kontaktpersoner. Ligeledes aftaler man kontakt til familie og pårørende.