Job hos os

Personale trivsels undersøgelsen giver en indikation for, hvordan det er at arbejde i Nybodergården.

Kompetenceudvikling sker individuelt og i grupper og i tråd med gældende lovgivninger, strategi, vision, værdier og politiske visioner samt med afsæt i Københavns Kommunes politikker i øvrigt. Kompetenceudvikling finder således sted lokalt, i netværk, via lokalområdet og i sammenhænge i Sundheds- og omsorgsforvaltningen og på tværs i Københavns Kommune.

Personalegoden ved at være i Nybodergården er glæden i at være en del af vores arbejdsfællesskab.