Hverdagen hos os

Hverdagen i Nybodergården er forskellig som i ethvert andet hjem.

Det betyder, at nogle dage summer af meget aktivitet, og andre dage er mere stille og fredfyldte.

Vi har daglige rutiner med pleje og omsorg samt forplejning; hvor vi tilstræber at tilgodese beboernes behov og ønsker i forhold til husets rytme og ressourcer. 

Vi arbejder hele tiden med udvikling, kvalitet, høj faglighed og en god omgangstone. Nybodergården er et godt sted at bo og arbejde. Vi sætter pris på et godt hverdagsliv for vores beboere, hvor vi tilpasser daglige aktiviteter balanceret mellem individuel nærvær og socialt samvær i fællesskab. Vi er en mangfoldig personalegruppe med mange forskellige faglige og personlige kompetencer. Sammen skaber vi dynamik, læring og udvikling i forhold til kvalitet og faglighed.