Demens

Nybodergården huser ikke en særskilt demens afdeling.

Men vi repræsenterer et gennemsnitsbillede af, at mellem 60-80 % af vores ældre er aldersbetinget hukommelsessvækkede eller udviser symptomer i lignende grad, hvilket vi fagligt favner. Vi har uddannet demensvejledere og demens videnpersoner som i andre enheder.