Bestyrelsen på Nybodergården

Bestyrelsen på Nybodergården består af repræsentanter fra Frederikskirke, Garnisons kirke og Holmens kirke.

Nybodergården har en bestyrelse bestående af ni medlemmer og et personale samt forstander.

Bestyrelsen afholder møder ca. fire gange årligt.

Formand for bestyrelsen er Claus Oldenburg.

Næstformand Helle Espersen.