Arbejdspladsen

Vi er et plejehjem, der er forpligtet på at tjene offentligheden og dens interesser.

I Nybodergården er vi ca. 50 personaler ansat.
Som selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune arbejder vi i tråd med de strategiske indsatser, herunder politiske retninger og beslutninger vedtaget i Sundheds- og omsorgsforvaltningen.

Vi er underlagt tavshedspligt og primære lovgivninger som service -  og sundhedsloven i forhold til vores beboere.

Derudover agerer vi i henhold til forvaltningsloven med hensyn til personalet og indenfor det brandtekniske og bygningsmæssige område.
Vi følger lovgivning og regler, som gælder indenfor det kommunale område. 
Et eksempel på ovenstående er vores arbejdspladsvurdering, der vil blive udført både ved beboerens indflytning og revideret en gang om året eller ved ændring i funktionsniveau. Dertil udføres en lignede vurdering på arbejdspladsen i øvrigt.

Vi er underlagt tilsyn årligt fra henholdsvis det kommunale tilsyn (serviceloven), brandtilsyn, embedslægen (sundhedsloven), fødevarekontrol og arbejdsmiljøindsatsen. Årligt forespørges beboerne og personalet til deres trivsel via BRUS (brugerundersøgelsen) og MUS/LUS samtaler (medarbejder og lederudviklingssamtaler).