Aktiviteter på Nybodergården

Nybodergården tilbyder mange forskellige aktiviteter. Nogle er faste og andre er spontane.

Af faste aktiviteter henvises til vores aktivitetskalender, som du finder under linket aktiviteter.
Vi er kendte for at motivere til fysisk og mental velvære herunder dejlige ture i byen. Vi cykler gerne med vores beboere i vores Rickshaw eller går dejlige ture i vores nærområde. Skal vi på ture ud af huset foregår dette typisk med bus eller tog.
Vi holder af at feste, hvor vi veksler mellem vore traditioner og elsker at finde gode anledninger til at hygge os i fællesskab.

Vi har besøg af børn fra børnehave og vuggestue fast to gange om ugen. Vi har bankospil, sang og musik, historielæsning og fortælling samt indholdsrige samtaler med beboerne.

Hver 14. dag har vi gudstjeneste med én af vores fire præster, som er tilknyttet huset. Præsterne er fra Garnisonskirke, Holmens kirke og Frederiks kirke.